18. feb 2022 kl 14:45

Våtsonen er kjøkkenets viktigste arbeidsstasjon

Undersøkelser viser at 60 % av tiden vi oppholder oss på kjøkkenet brukes i og rundt våtsonen. Kjøkkenvasken er ikke lenger bare et sted man tar oppvasken, men også hvor man renser, skyller og kutter maten. Derfor er det viktig at kjøkkenets kanskje viktigste arbeidsstasjon planlegges godt når man skal i gang med nytt kjøkken.

18. feb 2022 kl 14:45 Nibu

Våtsonen består av en blanding av ulike produkter som kjøkkenvask med diverse tilleggsutstyr, kjøkkenkran, avfallssortering og kanskje til og med en matavfallskvern.

Geir Arild Runar er salgssjef i NIBU og brennende opptatt av at alle kjøkkenprosjekter må starte rundt kjøkkenets viktigste sone, våtsonen. 

– Når forbrukere skal planlegge et nytt kjøkken, starter de oftest med å se på skap, farger og former, og setter design foran det praktiske. Mange glemmer at våtsonen faktisk er den viktigste arbeidsstasjonen, og det meste på kjøkkenet skjer i nærheten av vanntilgangen, forteller han. 

Runar mener at planlegging av nytt kjøkken alltid må starte i våtsonen. 

– Når man tegner et kjøkken starter man alltid der hvor vanntilgangen er, og vann og soilrør er sjelden mulig å flytte på. Derfor er det naturlig at man starter prosessen med å planlegge våtsonen.

Start med en grundig behovsanalyse 

Når man planlegger nytt kjøkken, er det viktig å tidlig bestemme seg for hva slags kum man har behov for. Den bestemmer igjen størrelsen på skap eller skuffer i benken under, som er med på å avgjøre hva slags løsning for avfallssortering man har plass til. 

– Forbrukere tenker sjelden på viktigheten av riktig kum, før man står midt oppi det og har fått levert feil type vask for sine behov. Derfor er det viktig å være klar over hvilke muligheter som finnes, forteller Runar. 

Start med kjøkkenvasken 

Feil vask på kjøkkenet kan føre til mye irritasjon og vannsøl. Det er viktig å tenke igjennom: 

 • Vasker du mye opp for hånd, eller bruker du kun oppvaskmaskin? 
 • Vil du ha muligheten til å vaske store ting som stekebrett? 
 • Lager du mye mat? 
 • Driver med jakt eller fiske? 

Spørsmålene over avgjør hvor stor kum du har behov for. For noen kan det holde med en enkelt kum, noen ønsker en dobbelt kum og andre velger en tradisjonell stor sammen med en liten kum pluss avrennerbrett. 

Blandebatteri med uttrekksslange 

Mange har innsett fordelene med en stor enkeltkum, og med det følger også behovet for et blandebatteri med uttrekksslange. Med en stor kum kan du vaske ting som stekebrett, og da er blandebatteri med uttrekk nærmest en nødvendighet for å kunne skylle av, men også for å holde vasken ren helt ut i kantene. Blandebatteri med uttrekksslange er også praktisk til skylling og rensing underveis i matlagingen. 

Ikke bare en kjøkkenvask

NIBUs produsent Blanco leverer ikke bare kjøkkenvasker, de leverer et helt konsept. 

– Blanco vet at våtsonen er en arbeidsstasjon, og tenker alltid helhetlig. De lager skjærefjel og skylleskål som er spesialtilpasset vasken, med tilhørende kildesortering. I motsetning til mange andre produsenter kommer de med flere nyheter hvert år, noe som gir et bredt produktspekter for alle stiler og behov, forteller Runar. 

Bredt utvalg materialer og farger fra Blanco 

Blanco leverer blandebatterier som matcher vasken, og gir deg et designelement som også har en praktisk funksjon. Kummene leveres i tre ulike materialer, rustfritt stålsilgranit og porselen. Særlig silgranit har «tatt av» de siste årene, og blir bare mer og mer populært på grunn av det store utvalget av farger. 

Geir Arilds tips til kjøkkenplanleggere 

 • Start planlegging av nytt kjøkken i våtsonen. 
 • Start alltid med en grundig behovsanalyse.
 • Sjekk ut ulike typer kummer, både muligheter og begrensninger.
 • Ønsker du en stor kum, husk på blandebatteri med uttrekksslange.
 • Sjekk hva som finnes av ekstrautstyr som skylleskål og skjærefjøl, til vasken du har valgt.
 • Størrelsen på kummen avgjør størrelse på skuffer og skap under vasken, hva er ditt behov? 
 • Se på ulike løsninger for avfallssortering. Har du behov for løsninger til skuff, skap, eller integrert? 
 • Dersom du bor i en kommune som tillater matavfallskvern eller er tilkoblet privat anlegg, kan en matavfallskvern være en god løsning for mange. 

Våtsonen på kjøkkenet inneholder mange elementer og gode løsninger gjør at du får et kjøkken som du kan være fornøyd med i mange år fremover.