Kvalitetsprodukter i snart 100 år

Med stolte tradisjoner helt tilbake til 1929, er Strai Kjøkken en heleid norsk familiebedrift. I snart 100 år har vi produsert og levert kvalitetsprodukter til fornøyde kunder i hele Norge. Dette skal vi fortsette med, men vi skal ha et enda større fokus på å redusere klimagassutslipp og bevare miljøet. Sammen med resten av bransjen vil vi etterstrebe å leve opp til EUs strategi for å bekjempe klimaendringer og fremme bærekraftig økonomisk vekst.

 

Les mer om vår produksjon

Kortreiste produkter, norsk produksjon og arbeidsplasser
Vi produserer alle våre kjøkken i Norge, og på den måten reduserer vi unødvendig transport og dermed unødvendig utslipp. Vi er en godkjent lærebedrift og har til enhver tid flere lærlinger i vår organisasjon. Dette er med på å styrke vårt mål om å ivareta stolte håndverkstradisjoner og arbeidsplasser i Norge.


Lang holdbarhet og levetid
Et kjøkken skal kunne leve lenge, og i løpet av den tiden ta del i mange begivenheter. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre vår produksjon og våre produkter. Alle våre kjøkken, bad og garderober er produsert av materialer av høy kvalitet som skal vare lenge. Vi bruker god tid sammen med våre kunder, først og fremst for å forstå deres behov, ønsker og interiørstil. Skreddersøm i kombinasjon med kvalitetsmaterialer gir alltid et godt resultat.


En bærekraftig livsstil
For å bidra til opprettholdelse av en sunn inneluft bruker vi materialer og overflatebehandlinger med lave VOC-utslipp. Vi tilbyr moderne og energieffektive hvitevarer for effektiv reduksjon av energiforbruket på kjøkkenet. Gjennomtenkt avfallshåndtering i våre kjøkkenløsninger gjør det enkelt for våre kunder å kildesortere. Vårt mål er å gjøre veien til energieffektivisering så smidig som mulig.


Bærekraftig produksjon og materialer
Bærekraftige materialerer er fornybare og fører til en miljøvennlig produksjon. Vi bruker materialer som tilfredsstiller kravene til våre utvalgte sertifiseringsordninger. Som Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift jobber vi kontinuerlig med miljøforbedringer, vi er medlem i Grønt punkt m.fl. I tillegg har vi produkter som tilfredstiller kravene til BREEAM NOR.


Mulighet for ombruk, oppgradering og reparasjon
Vi bruker materialer som er fornybare og har flere produkter som inneholder høy andel av resirkulert materiale. Vi designer produkter og løsninger som gjør det enkelt å bytte ut deler av kjøkkenet eller å reparere og vedlikeholde det. Kundene kan bytte det som trengs og beholde det de liker, slik at kjøkkenet får et langt liv.

Les mer om BREEAM NOR her

Innspill

Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning.Strai inviterer kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer og tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventninger dere har til Strai Kjøkken i årene fremover. Har du/dere slike innspill så send forslag til post@strai.no

Saba og Anette ser på bærekraft som en avgjørende del av løsningen.

Slik tar hun de gode valgene for miljøet

Les artikkel

Jeg foretrekker lokale leverandører

Les artikkel

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

I Strai Kjøkken er vi opptatt av å være en ansvarlig samfunnsaktør. Vi vil derfor gjøre vårt beste for å sikre at vi har et høyt fokus på respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden vår.

Åpenhetsloven bidrar til å motivere oss i å gjøre en enda grundigere jobb med håndtering av informasjonskrav og aktsomhetsvurderinger.

Ønsker du å vite mer om åpenhetsloven, kan du lese mer på Forbrukertilsynets nettside.

Her kan du laste ned vår rapport Åpenhetsloven (PDF)

Ønsker du mer informasjon om vårt arbeid med Åpenhetsloven, send en e-post til post@strai.no