17. sep 2020 kl 14:45

Feirer jubileum med ny salgsrekord

I løpet av første halvår er det produsert 2000 kjøkken på fabrikken til Strai Kjøkken i Kristiansand. Det er foran budsjett, og vil forhåpentligvis gi ny produksjonsrekord i jubileumsåret.

17. sep 2020 kl 14:45

90 år etter at den tradisjonsrike kjøkkenbedriften ble etablert i et 16 kvadratmeter stort snekkerverksted, har Strai Kjøkken vokst til å bli landets største norskeide kjøkkenprodusent. I fjor fikk 3400 boliger nytt kjøkken signert Strai. Med en produksjonsvekst på fem prosent så langt i år, kan jubileumsåret 2019 bli nok et rekordår. Omsetningen totalt for konsernet som består av 12 egeneide butikker ventes å runde 300 millioner kroner.

– Vi har jobbet knallhardt for å få den sterke posisjonen i kjøkkenmarkedet. Suksess-faktorene er dyktige medarbeidere, omstillingsevne og vilje til å ta i bruk ny teknologi, sier adm. dir. Jan Frode Tobiassen.

To generasjoner eiere og ledere sitter stødig på lasterampa i produksjonsanlegget på Strai; far Reidar Tobiassen og sønn og adm. dir. Jan Frode Tobiassen. I bakgrunnen trilles en pall med skap til nok et kjøkken ut til en ventende lastebil. Daglig ruller ca. 15 nye kjøkken ut av fabrikken. De finner veien til boliger og leiligheter i store deler av Sør-Norge. Strai Kjøkken har 12 egne utsalg og 10 frittstående forhandlere, fra Lillehammer i nord, Bergen og Stavavanger i vest til Lindesnes og Kristiansand i sør. Totalt sysselsetter Strai Kjøkken 150 personer.

– Vi syns vi har klart oss bra i et tøft marked. Vi skal bite oss fast og har ambisjoner om fortsatt vekst. Vi akter å feire 100 årsjubileum som lokal, familieeid bedrift med en enda sterkere markedsposisjon enn i dag, sier Jan Frode Tobiassen.

Sprek 90-åring
Det er ingen selvfølge at Kristiansands-bedriften kan feire 90-årsjubileum som selvstendig, norsk kjøkkenprodusent med all produksjon lokalisert i Norge. Kjøkkenmarkedet i Norge er preget av sterk konkurranse, der store konsern overtar mer og mer av markedet.

Og mens flere av de internasjonale konsernene sluser mye produksjon til lavkostland, satser Strai Kjøkken på kortreiste kjøkken. All produksjon foregår i den 8000 kvadratmeter store og moderne fabrikken som ligger på Strai, like utenfor Kristiansand, hvor 85 ansatte er i daglig virksomhet. Hos Strai er alle seksjoner ferdig sammensatt og all produksjon er ordrestyrt.

– Bedriften har en svært moderne maskinpark som gjør at vi er fleksible og kan lage det kunden ønsker, konstaterer Reidar Tobiassen. Han eier bedriften sammen med brødrene Kåre og Tor Erling. Bestefaren deres, Erling, etablerte bedriften i 1929 etter å ha kommet hjem fra USA med mange spennende ideer som han satte i produksjon.

Uavhengig og norsk
For etterkommerne har det vært uaktuelt at familiebedriften skulle være noe annet enn helnorsk. Eierne har lagt sin ære i at produksjonen skal foregå på Strai, hvor bedriften i sin tid så dagens lys. Bedriftskulturen sitter i veggene og lojaliteten til bedriften er høy blant de ansatte. Det er få som slutter og gjennomsnittsansienniteten er høy.

Far og sønn Tobiassen sier de opplever det som et samfunnsansvar å bevare produksjonen og arbeidsplassene i lokalmiljøet.

– Vi ønsker ikke å tenke kortsiktig profitt og investerer det meste av overskuddet i å styrke bedriften. Sammen med dyktige ansatte er vi overbevist om at det er mulig å lykkes som lokal og liten kjøkkenprodusent i konkurranse med de store internasjonale aktørene, sier Jan Frode.

Først med ny teknologi

Den største utfordringen er det høye norske kostnadsnivået. For å være konkurransedyktig må Strai Kjøkken være kjapt ute med å ta i bruk ny teknologi. I fjor investerte bedriften over 11 millioner kroner i nye produksjonslinjer og utstyr. I dag har bedriften flere roboter i sving i lokalene.

– Vi hadde ikke eksistert i dag om vi ikke hadde vært blant de raskeste i klassen til å ta i bruk ny teknologi. Effektive produksjonslinjer har gjort det mulig å produsere flere kjøkken raskere og rimeligere. På den måten kompenserer vi for høyere driftskostnader, sier Reidar.

Jan Frode forteller at bedriften har stort fokus på kvalitetshåndverk og jobber kontinuerlig med forbedrings- og effektiviseringsprosjekter, både i produksjonen og administrasjonen. Bare siste halvår har bedriften gjennomført mer enn 1000 forbedringer skyter Jan Frode stolt inn.

Den tradisjonsrike familiebedriften er overbevist om at 100-årsjubileet  er innenfor rekkevidde. Planene er lagt for fortsatt kontrollert vekst. Oppskriften er den samme; kortreiste kvalitetskjøkken, skreddersydde løsninger til kundene og stå-på-vilje hos de ansatte.

–Vi er som en stor familie og tar ansvar for hverandre. Det gir følelse og vilje til å gi det lille ekstra som må til, sier far og sønn Tobiassen.

Tekst og foto: Eirik Vigsnes - Fundament.