Garantier

Her finner du alt om våre garantier.

Forbrukerkjøpslov

I henhold til norsk Forbrukerkjøpslov har du som forbruker rett til å reklamere på en vare i 2 år, eller i 5 år dersom varen er ment å vare vesentlig lenger. Strai Kjøkken følger alle de lovbestemte reklamasjonsrettighetene dine, og gir deg i tillegg utvidet garanti for flere av våre produkter.

Våre utvidede garantier gjelder kun for privat bruk og dekker material - og produksjonsfeil. For at produktet skal være dekket av garantien, forutsettes det at produktet er montert i henhold til monteringsveiledninger, og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende FDV-dokumentasjon. I vår behandling av reklamasjonssaker vil vi benytte oss av gjeldende bransjenormer og standarder for å vurdere om innmeldte sak er dekket av våre garantier. 

Den utvidede garantien er gjeldende fra den opprinnelige kjøpsdatoen, for kjøp utført etter 1.4.2001. Kvittering må framvises for at garantien skal gjelde, og saken må rapporteres innen 2 måneder etter at feilen ble oppdaget. Alle henvendelser som omhandler reklamasjon/garanti skjer via forhandler, og saken skal meldes inn via vårt kontaktskjema på strai.no 

Strai Kjøkken gir 30 års utvidet garanti på bevegelige deler tilknyttet våre egenproduserte kjøkken, garderober, bad og vaskerom. Den utvidede garantien gjelder hengsler, skuffeskinner og metallbeslag. Vi leverer nye produkter, men dekker ikke monteringen av disse. 

Vi gir 5 års reklamasjonstid på alle våre møbler til kjøkken, garderobe, bad og vaskerom. Dette innebærer fronter, skrog, innredning, benkeplater, vasker, blandebatteri, håndtak og fabrikkmonterte elektriske artikler. Vi vurderer om produktet må byttes eller kan utbedres. Strai møbler (kjøkken, bad, garderobe, vaskerom): Direkte monterings-kostnader dekkes. Følgeskader og følgeomkostninger dekkes ikke. 

 

Handelsvarer

Handelsvarer følger leverandørens garanti og reklamasjonsbestemmelser. Dette gjelder også når produktet leveres sammen med Straiproduserte varer. Vi anbefaler å benytte servicebestilling.no for å bestille service på hvitevarer, eller kontakt din lokale Strai forhandler for å hjelpe deg å melde inn feil.

 

Hva dekkes ikke av garantien?

Monteringsveiledninger, brukerveiledninger og FDV-dokumentasjon fra Strai og våre underleverandører må være fulgt for at garantien skal være gjeldende. Garantien dekker ikke skader eller slitasjer som har oppstått som følge av bruken av produktet, herunder feil håndtering, uhell, støt, riper eller feilaktig belastning. Våre produkter er beregnet for normalt inneklima. Sprekkdannelser og vridninger er svært ofte relatert til variasjoner i inneklima og temperatursvingninger. Feil som oppstår som følge av dette er ikke reklamasjonsberettiget. Våre produkter bør derfor heller ikke lagres eller monteres utendørs eller i fuktige miljøer, som eksempelvis uoppvarmede rom. Våre garantier gjeler ikke dersom produktene er benyttet til annet enn privat bruk, eksempelvis i næringsvirksomhet, offentlige bygg, til utleie eller tilsvarende. 

 

Spesifikt for heltre og finerte produkter 

Produkter i trematerialer vil ha naturlige variasjoner i farge, struktur og utseende. Dette anses ikke som grunnlag for reklamasjon. Se her: https://viewer.ipaper.io/strai-kjokken/strai-kjoekken-fdv/?page=22  for utfyllende informasjon om eik og dens egenskaper.

 

Suppleringsgaranti

Dersom noen av våre produkter tas ut av sortiment garanteres det at vi likevel kan levere produktet, eller tilsvarende produkt, i inntil 2 år.

 

Her finner du PDF av vår garantibestemmelse: