- Vi angrer ikke et sekund!

Da Anette K. Stave Severinsen fra Kristiansand skulle bygge nytt hus, tok det ikke lang tid før hun var overbevist om hvilken kjøkkenleverandør hun skulle ta i bruk.

 

«Jeg er opptatt av å hensynta miljø og klima i det jeg kan som privatperson, og derfor var det naturlig for meg å velge en lokal kjøkkenleverandør som kunne tilby norske kvalitetsprodukter. I forkant gjorde jeg en del undersøkelser og fant raskt ut at Strai Kjøkken
var Miljøfyrtårnsertifisert, noe som betyr at de jobber med å redusere sine miljøpåvirkninger og at de årlig rapporterer på dette. Det skaper tillit til meg som forbruker», sier Anette.

Miljø og klima er ikke noe som opptar henne kun som privatperson. I det daglige jobber hun nemlig som leder i Klimapartnere Agder. Der bidrar de til at regionen står best mulig rustet til å redusere sine klimagassutslipp og møte med morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Sammen med sine partnere skal de gå i front for å sikre grønn samfunns- og
næringsutvikling.

«Jeg mener flere bedrifter bør gjøre som Strai Kjøkken og jobbe systematisk med miljøledelse, bli Miljøfyrtårn, føre klimaregnskap og vise synlig på nettsiden sin hvordan de jobber med bærekraft. Her synes jeg Strai Kjøkken går foran til inspirasjon for andre bedrifter i Agder, og skal en bedrift overleve i fremtiden må de faktisk ta dette på alvor og jobbe systematisk med disse punktene over tid».

 

Et kjøkken for dans

Det har gått to år siden Anette bygde nytt hus, og fikk sitt drømmekjøkken. Den gang valgte hun å gå for et helhvitt kjøkken, noe hun tenkte kunne være utfordrende med barn i hus, men som har vist seg å gå veldig bra. Hun forteller at kjøkkenet fremdeles ser like nytt ut, og at hun ved enkle grep klarer å holde kjøkkenet rent.

«Kjøkkenet lar seg enkelt rengjøre med kun en fuktig fille og vi er veldig fornøyde med å ha fått et kjøkken som fungerer svært godt til våre behov. Med åpen løsning mellom kjøkken og stue, blir kjøkkenet samlingsplassen vår – der den som lager mat også kan delta i de gode
samtalene med venner og familie. Faktisk vil jeg si at kjøkkenet er mitt favorittrom i huset – her gjøres lekser, det lages og spises mat, det danses og det er et sted vi trives svært godt sammen».

I prosessen med valg av kjøkken, forteller Anette om god hjelp fra kundekontakten deres og at hun den dag i dag ikke angrer et sekund på valgene de tok og ble rådet til.

«I stedet for å gå for kjøkkenøy, valgte vi heller å forlenge kjøkkenet langs veggene. På den måten fikk vi et mye mer fleksibelt kjøkken som ikke begrenses av en fastmontert kjøkkenøy, men et rom der vi kan være opptil 20 personer rundt spisebordet. Dette er takket være god
veiledning fra Strai Kjøkken», sier Anette.

 

Se bort fra trender

Noe som opptar svært mange i sine valg, er trender. For mange handler dette om å være «med i tiden», mens for andre går dette mer på at en ikke vet helt hva man selv vil ha. Sett fra et bærekraftig perspektiv, er Anette klar på hva hun mener om trender:

«Se bort fra trendene. Her handler det om å velge et kjøkken man skal ha lenge. Jeg vil heller anbefale at folk velger et kjøkken av god kvalitet, og at en stoler på seg selv fremfor hva som trender. Ha fokus på å velge en lokal leverandør – da kan du kjenne og se på produktene, og du kan føle deg trygg på at det er enkelt å komme i kontakt med leverandøren dersom det skulle være noe feil eller mangler».

Vi vet alle at det kan være dyrt å kjøpe et nytt kjøkken, men dersom du tar bevisste valg – enten ved hjelp av en kjøkkenkonsulent eller andre – vil dette kunne bidra til å både gjøre det litt enklere for lommeboka, men også mye godt for miljøet. Velger du et kjøkken basert på
trend, og ikke med tanke på ditt bruksbehov, vil du etter kortere tid mest sannsynlig oppleve å ønske endringer. Anette har en tydelig oppfordring til de som er usikre på sitt valg:

«Jeg vil oppfordre alle som skal kjøpe nytt kjøkken om å være bevisst på sin forbrukermakt, det er mulig å dytte verden i en litt bedre retning ved å benytte produsenter som Strai Kjøkken, som tar klimakrisen og bærekraftsarbeid på alvor».